ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Реєстрація торгової марки

 • надання усної консультації
 • аналіз наданих документів
 • офрмлення та подання заявки на реєстраці. торгової марки
 • проведення експертизи Укрпатентом
 • отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг

Реєстрація об’єктів авторського права

 • надання усної консультації
 • аналіз наданих документів
 • проходження процесу реєстрації
 • отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта авторського права

Внесення торгової марки до митного реєстру України

 • надання усної консультації
 • аналіз наданих документів
 • попідготовка та подання заяви про внесення до митного реєстру
 • супроводження до моменту внесення

Захист комерційної таємниці

 •  надання усної консультації
 • аналіз наданих документів (в разі існування на підприємстві положень про комерційну таємницю)
 • розробка стратегії введення режиму комерційної таємниці
 • розробка пакету документів щодо захисту комерційної таємниці

Захист торгової марки в мережі Інтернет

 • надання усної консультації
 • аналіз наданих документів
 • розробка стратегії ведення справи
 • в разі судового врегулювання спору:

       — підготовка позовної заяви

       — забезпечення явок у судових засіданнях

       — отримання судового рішення

 • в разі позасудового врегулювання спору:

      — направлення претензії​

      — проведення процедури усунення інформації, що порушує права власника ТМ з веб-сайту, сторінок у соціальних мережах