ТРУДОВЕ ПРАВО

Проведення перевірки кадрової документації

 • надання усної консультації
 • проведення експрес-перевірки кадрової документації
 • виявлення кадрових документів/встановлення відсутності таких документів, які містять ризики застосування санкцій
 • надання рекомендацій щодо усунення недоліків кадрової документації
 • надання проектів кадрових документів, що відповідають вимогам законодавства.

Розробка кадрової документації

 • надання усної консультації
 • розробку проектів кадрових документів по особовому складу із врахуванням виду діяльності суб’єкта
 • розробку проектів кадрових документів по особовому складу,по основній діяльності та локальні акти із врахуванням виду діяльності суб’єкта господарювання
 • надання письмових рекомендацій щодо порядку впровадження кадрових документів у суб’єкта господарювання.

Супроводження спорів з Державною інспекції України з питань праці

 • надання усної консультації
 • розробка проектів кадрових документів по особовому складу із врахуванням виду діяльності суб’єкта
 • розробка скарги на незаконну постанову, винесену Державною інспекції України з питань праці за результатами перевірки
 • представництво інтересів в судовому провадженні

Супроводження спорів з працівниками

 • надання усної консультації
 • підготовка позовної заяви з врахуванням індивідуальних особливостей справи
 • забезпечення явок адвокатом на кожне судове засідання (за домовленістю)
 • отримання судового рішення