ЮРИДИЧНІ ПРАКТИКИ

СПАДКОВЕ ПРАВО

Питання спадкування та процедура оформлення часто є неприємною, з очевидних причин, а також потребує немалих знань, щоб увесь процес відбувся правильно та з дотриманням прав та інтересів спадкоємців. Оскільки предметом сфери спадкового права є майнові та, інколи, немайнові права спадкодавця, далеко не завжди даний процес проходить без виникнення спорів між спадкоємцями після смерті спадкодавця, інколи, навіть за життя спадкодавця. Значною перевагою буде залучення юриста до ведення справи, адже це однозначно вбереже Вас від стресів та зайвих негативних емоцій.

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Сімейне право регулює майнові та немайнові взаємовідносини  між подружжям, між батьками та дітьми, та іншими близькими родичами. Кожна сім'я має свої суперечки, та однак досить часто вони переростають у судові сімейні спори. Для захисту своїх інтересів кожна сторона в праві залучити сімейного адвоката (або юриста), завдяки якому Ви зможете відстояти Ваші права.

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Житлове питання завжди актуальне. А через високу вартість самого житла, будь-яка помилка може дорого коштувати. Тому, щоб зберегти власний час та кошти, перш ніж вчиняти будь-які дії з житлом, варто, хоча б, проконсультуватися зі спеціалістом, який зможе як дати поради щодо вирішення Вашого питання, так і взяти участь у супроводженні вирішення питань стосовно житла.

ТРУДОВЕ ПРАВО

Трудове право - провідна галузь українського права, яка є системою правових норм, що регулюють сукупність трудових відносин працівників із роботодавцями, а також інші відносини, що випливають із трудових або тісно пов'язані з ними і встановлюють права й обов'язки в галузі праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та відповідальність у разі їх порушення.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Захист права інтелектуальної власності в Україні останніми роками набуває усе більшої гостроти. Масштаби порушення прав динамічно зростають. Форми порушення можуть бути найрізноманітнішими: у формі активних дій, бездіяльності або комбінована.

ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складна економічна та політична ситуація у країні суттєво погіршує можливості для ведення бізнесу. З метою забезпечення сталого розвитку суб’єкти господарювання повинні докладати максимум зусиль, щоб налагодити міцні зв’язки зі своїми контрагентами.  А тому, без професійної правової допомоги розвивати бізнес доволі складно та ризиковано.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Корпоративне право є основою ведення бізнесу в сучасному світі, і являє собою галузь права, що регламентує правовий статус, порядок створення, управління та ліквідації юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відносини, що виникають між власниками корпоративних прав.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ДОЗВОЛИ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Деяка діяльність в Україні потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення конкретного виду підприємницької діяльності на визначених умовах. Є засобом державного регулювання та контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо забезпечення єдиної державної політики у здійсненні окремих видів діяльності.

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Досить часто судові рішення не виконуються добровільно. Та для забезпечення їх виконання існує інститут приватних та державних виконавців. Проте, і на цьому етапі можуть виникати труднощі, які можуть порушувати права стягувача та боржника. А відтак, вкрай важливе звернення до спеціаліста, який зможе прискорити вирішення питання щодо виконавчого провадження!